Crowd raising hands

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om bakgrunden till Deedster,
hur appen funkar tekniskt och vilket innehåll vi har valt.

Varför heter ni Deedster?

En Deedster är en person som gör deeds (gärningar) för hållbarhet och klimat.

Jag har en kul idé som skulle kunna göra skillnad i klimatfrågan..

Ja! Den vill vi höra! Maila oss på hello@deedster.com så pratar vi mer.

Vad driver er?

Klimatet är vår tids största utmaning. 80% av alla unga känner oro för klimatet, med all rätt. Vi är många som förstår att om vi ska stoppa klimatförändringarna krävs agerande på bred front. Privatpersoner, organisationer och nationer måste hjälpas åt för att nå t.ex. Parismålet. Som privatpersoner gör vi dessutom massa val varje dag kring vad vi väljer att konsumera eller inte konsumera. Aktiva och passiva val påverkar dagligen våra klimatavtryck avtryck och därmed planeten vi bor på. Men vi har sett att konsumera hållbart inte är helt enkelt. 

Det är dels för att det är svårt att förstå vad som faktiskt gör störst skillnad. Vilka tomater är klimatsmartast att köpa? Hur dåligt är egentligen flyget? Vad spelar det för roll hur länge jag duschar? Dels är det för att invanda mönster och vanor inte är helt enkla att förändra. Vi förstår det, vi kämpar med samma mönster. 

Vi tror att kunskap och förståelse hos alla oss privatpersoner är en nyckel för att göra ett samhälle hållbart på alla nivåer. Vi tror på agerande och vi tror att alla kan börja där de står och göra små steg för att skapa stora förändringar. Vi tror på förändring genom uppmuntran istället för skam. Men vi vet också att det är bråttom. Därför skyndar vi oss så mycket som vi bara kan i att utveckla appen Deedster, som gör det enkelt för både privatpersoner och organisationer att skapa en mer hållbar och klimatsmart livsstil. Steg för steg, deed för deed. 

Vill du bidra till utvecklingen av Deedster? Maila oss på: hello@deedster.com med dina tankar, förslag eller frågor - vi tar varmt emot dem!

Varför gör ni det här i en mobilapp?

Att ta sig an klimatutmaningen är ett djärvt grepp för oss som privatpersoner, men vi har ju samtidigt mycket annat som vi ska klara av i vardagen. Vi tror att man kan ägna några minuter åt klimatet på bussen eller när man behöver en paus, och då vill vi att Deedster finns inom räckhåll! Därför tror vi att en mobilapp är ett enkelt verktyg för att komma igång.

Supportärenden

Vi vill göra vår app och vår tjänst bättre hela tiden, så vi uppskattar verkligen återkoppling från dig. Det kan vara allt från saker som inte funkar, funkar dåligt, funkar bra eller bara glada tillrop och skojiga idéer. Vi gillar verkligen att prata om Deedster...

Enklast hör du av dig genom att maila hello@deedster.com, eller support@deedster.com för rena supportärenden.

Hur börjar jag använda Deedster?

För att komma igång med Deedster så börjar du med att ladda ner “Deedster” från App Store eller Google Play (beroende på vilken mobil du har). Svara på de första frågorna kring din livsstil och konsumtion, få ditt klimatavtryck och skapa sedan ett konto hos oss för att spara ditt avtryck och utforska klimatfrågan vidare tillsammans med oss.

Kunskap – hur tar ni fram den?

Vi tror på vetenskap som vägen till kunskap. Därför utgår hela vår kunskapsbas från seriösa källor och rapporter. Samtidigt är forskning på området klimat och hållbarhet komplext och olika metoder och perspektiv kan ge olika svar. Vi rådgör med vår samarbetspartner WWF och arbetar intensivt för att både ge användaren en kul, korrekt och effektiv inlärning.

Du kan alltid höra av dig till oss på hello@deedster.com om du undrar något rörande en specifik fråga, källa eller annat. Och hör gärna av dig om du har förslag på frågor eller deeds!

Avtrycksberäkningen är ganska grov, kan jag justera fler detaljer?

Ja, för den som vill borra ner i siffrorna finns det möjlighet att finjustera avtrycket. Om du i avtrycket klickar på symbolen för ett område, t.ex. Äta, kan du där finjustera ditt avtryck genom att tex ange exakt hur många kilo frukt du äter per vecka.

Vad ingår och vad ingår inte i klimatberäkningen?

Beräkningar görs av din konsumtion och livsstil inom fem kategorier; mat, boende, pendling/lokala resor, semester och övrig konsumtion. Utifrån dina svar beräknar kalkylatorn hur många ton växthusgasutsläpp, räknat i koldioxidekvivalenter (CO2e), din konsumtion bidrar till varje år.

Offentlig konsumtion, det vill säga sådant som finansieras via skattemedel (så som skolor, sjukhus och vägar), räknas inte med i avtrycket. Det utgör drygt 20% av Sveriges totala utsläpp. Även om vi inte direkt kan påverka det genom våra konsumtionsval kan vi göra det genom att påverka våra politiker, opinionsbilda samt sprida kunskap och engagemang.

Avtrycket – hur mäter ni?

Vi är glada att våra vänner på IVL Svenska Miljöinstitutet förser oss med data och modeller för att beräkna klimatavtrycket. Vi har inkluderat de mest väsentliga delarna av en persons avtryck och gör det så pass detaljerat så att du som användare ska förstå hur du kan påverka det.

Det är självklart för oss att våra beräkningar och antaganden ska vara korrekta. För att göra det lätt att komma igång har vi först ett fåtal frågor som underlag för beräkningen, vilket ger ett ditt generella avtryck. Vi har gjort en del relevanta antaganden och använder vissa genomsnittliga värden för att ge snabb och översiktlig bild. Därefter går det att få ett mer exakt avtryck genom genom att finjustera avtrycket i appen. 

Beräkningarna görs utifrån ett livscykelperspektiv, vilket innebär att man tar hänsyn till utsläpp i alla led i produkternas livscykel, från produktion till återvinning eller förbränning. Mer information om beräkningarna hittar du här.

Vad är koldioxidekvivalenter (CO2e)?

Det är flera olika typer av gaser som bidrar till växthuseffekten. Fossil förbränning ger primärt upphov till koldioxid, men t.ex. kossor producerar mycket metan som också är en växthusgas. Metan är mer kortlivad än koldioxid men ger faktiskt nästan 30 gånger högre växthuseffekt. För att kunna räkna ihop alla växthusgaser räknar man om dem till koldioxidekvivalenter (CO2e).

Har det någon verklig betydelse av vad jag gör?

Varje människa på jorden bidrar med sin del till den globala uppvärmningen. Vi svenskar, räknat per person, tillhör dessutom de i världen som har högst negativ påverkan på jordklotet. Det skulle krävas fyra jordklot om alla levde som vi gör i Sverige. Så vem kan ta ansvar för våra utsläpp om inte vi själva? Sverige fungerar också som föregångsland och används internationellt som bevis för att stort hållbarhetsansvar går hand i hand med bra ekonomi och levnadsstandard. Låt oss tillsammans visa världen att vi kan göra ännu mer!

Om du har några andra frågor, eller problem vid installationen, skicka gärna ett mail till oss på support@deedster.com.

Nyheter och uppdateringar?

Ja, jag vill få mer info!